ห้องสมุดประชาชนอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ กศน.ตำบลบางระจัน จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

นางปราณี  พ่วงโพธิ์  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางสาวธิดารัตน์  รอบรู้  บรรณารักษ์อัตราจ้าง และนางปิยะลักษณ์  เปฏะพันธ์ุ ครู กศน.ตำบลบางระจัน จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ให้กับประชาชน  วันที่  4 กรกฎาคม  2561  เวลา 15.00 น.  ณ  ตลาดนัดหน้าวัดประดับ  ตำบลบางระจัน  อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561