กศน.อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความภูมิใจในความเป็นไทย

นายสาธิต  ทองสุพรรณ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอค่ายบางระจัน  ข้าราชการครู  ครูอาสาสมัครฯ  ครู กศน.ตำบล และบุคลากร กศน.อำเภอค่ายบางระจัน จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความภูมิใจในความเป็นไทย

 ในวันที่  6 กรกฎาคม  2561  เวลา 09.00 น.  ณ  ศูนย์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน  อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรักชาติ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่วงแหน และรักษาแผ่นดินให้สืบต่อไปจนรุ่นหลัง

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561