ห้องสมุดประชาชนอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ กศน.ตำบลบางระจัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

นางปิยะลักษณ์  เปฎะพันธ์ุ  ครู  กศน.ตำบลบางระจัน ร่วมกับ นางสาวธิดารัตน์  รอบรู้  บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอค่ายบางระจัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชน วันที่  9  กรกฎาคม  2561  เวลา 10.00 น.  ณ  หมู่ที่ 9 ตำบลบางระจัน  อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561