กศน.ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรม โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน

นางปิยะลักษณ์  เปฏะพันธ์ุ  ครู  กศน.ตำบลบางระจัน จัดกิจกรรมโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน  วันที่  9 กรกฎาคม  2561  ณ  หมู่ที่ 10  ตำบลบางระจัน  อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  โดย นางสาวนภาพร  อ่อนสำอางค์  เป็นวิทยากร

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561