กศน.ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรม โครงการคุณธรรมนำชีวิตเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

นางปิยะลักษณ์  เปฏะพันธ์ุ  ครู กศน.ตำบลบางระจัน จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมนำชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง  วันที่ 9 กรกฎาคม  2561  ณ  หมู่ที่  9 ตำบลบางระจัน  อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายธนวันต์  ชัยรุ่งโรจน์สกุล

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561