รับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการ IARC ขององค์การอนามัยโลก

          องค์การอนามัยโลกได้แจ้งว่าจะจัดการประชุม Governing Council of the International Agency for Research on Cancer (IARC) ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะกำหนดให้มีการเลือกตั้ง Director of the International Agency for Research on Cancer ซึ่งผู้อำนวยการคนปัจจุบันจะหมดวาระลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยขอให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องส่งประวัติส่วนบุคคล โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.iarc.fr

          สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่สนใจเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว พร้อมส่งประวัติส่วนบุคคล ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560