ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ปฏิบัติงานที่ กศน.ตำบลอุดมพร กศน.อำเภอเฝ้าไร่ และปฏิบัติงานที่ กศน.ตำบลบ้านม่วง กศน.อำเภอสังคม

results1

results2

results3

results4


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560