โครงการมอบทุนฝึกอบรมของรัฐบาลบรูไนฯ

โครงการมอบทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพสำหรับพลเมืองของประเทศในอาเซียน

          รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามมีทุนฝึกอบรม มีโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพสำหรับพลเมืองของประเทศในอาเซียน จัดโดย University of Brunei Darussalam โดย UBD-FPT Global Centre นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยทุนฝึกอบรมประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่

          1) Professional Communication in English  และ

          2) Intensive English Proficiency Course

มีช่วงเวลาการฝึกอบรม 3 รอบ ได้แก่

          รอบที่ 1 วันที่ 23 เมษายน – 8 มิถุนายน 2561

          รอบที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2561 และ

          รอบที่ 3 วันที่ 8 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนฝึกอบรมต้องระบุหลักสูตรและช่วงเวลาสำรองในกรณีที่ช่วงเวลาที่ประสงค์จะสมัครมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว ซึ่งรัฐบาลบรูไนฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนฝึกอบรมดังนี้

  1. เป็นพลเมืองในประเทศอาเซียน
  2. ผู้สมัครหลักสูตร Professional Communication in English ต้องมีผลสอบ IELTS อย่างน้อย 5.0 หรือเทียบเท่า และ
  3. ผู้สมัครหลักสูตร Intensive English Proficiency Course ต้องมีผลสอบ IELTS อย่างน้อย 4.5 -5.0 หรือเทียบเท่า

          สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนฝึกอบรม สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome/ และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561

Attachments:
Download this file (20180202_074905.pdf)รายละเอียดเพิ่มเติม4516 kB02-02-2018 15:04

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561