ขอแจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)

สำนักงาน กศน. ขอแจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) และให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จ (แบบ บก.4231) แทน

Attachments:
Download this file (1240.pdf)1240.pdf3596 kB28-03-2018 13:50

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561