ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น

สำนักงาน กศน. ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว134 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เรื่องซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น

Attachments:
Download this file (1272.pdf)1272.pdf2566 kB28-03-2018 16:04

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561