สอบถามความสนใจโครงการต่างๆ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม และภาคีสมาชิกในนามประเทศไทยขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียหรือเอพีโอ (Asian Productivity Organization : APO) มีความประสงค์สอบถามความสนใจของหน่วยงานต่างๆ ในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนา ฝึกอบรม และศึกษาดูงานด้านการเพิ่มผลผลิตภาพทั้งในและต่างประเทศ จัดโดย APO สำหรับโครงการประจำปี 2561

ในการนี้ สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์ในการแจ้งความสนใจโครงการที่ประสงค์จะส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการดังแบบสอบถามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ขอให้แจ้งความสนใจไปยัง กลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน.  ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561

Attachments:
Download this file (โปรแกรม.pdf)โปรแกรม.pdf9859 kB03-04-2018 10:59
Download this file (หน้าหนังสือ.pdf)หน้าหนังสือ.pdf563 kB03-04-2018 10:58

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561