การแจ้งเปิดตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

ขอแจ้งหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน กศน. ที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2561 ให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามแบบที่แนบมา

Attachments:
Download this file (pt.pdf)pt.pdf20978 kB29-11-2018 09:24

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561