สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ ประกาศราคากลาง ปปช. การเช่ารถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั้ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในส่วนราชการ งบผูกพันข้ามปี 5 ปี

สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ ประกาศราคากลาง ปปช. การเช่ารถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั้ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในส่วนราชการ งบผูกพันข้ามปี 5 ปี

ดาวน์โหลด

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เช่ารถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั้ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในส่วนราชการ   งบผูกพันข้ามปี 5 ปี

ดาวน์โหลด


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560