สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคา เช่ารถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 คัน งบผูกพันข้ามปี 5 ปี

สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคา เช่ารถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 คัน งบผูกพันข้ามปี 5 ปี


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560