ประกาศราคากลาง ป.ป.ช. งานจ้างประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวัน “รักการอ่าน” ในวันที่ 2 เมษายน 2561

ประกาศราคากลาง ป.ป.ช. งานจ้างประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวัน “รักการอ่าน” ในวันที่ 2 เมษายน 2561


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560