ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บชุดแบบสอบถามประกอบการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บชุดแบบสอบถามประกอบการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560