ประกาศราคากลางจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศราคากลางจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561