ประกาศร่างประกวดราคาจ้างพิมพ์จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างพิมพ์จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นเวลา 3 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 - 18 กรกฎาคม 2561

Attachments:
Download this file (Test TOR 2.pdf)Test TOR 2.pdf6222 kB13-07-2018 17:02
Download this file (Test TOR 1.pdf)Test TOR 1.pdf1158 kB13-07-2018 17:02

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561