ประกวดราคาเช่ารถยนต์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,180,200 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดประกาศและรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/iG37C3


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561