ศว.กาญจนบุรี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายดาว พร้อมโดมเคลื่อนที่เร็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศว.กาญจนบุรี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายดาว พร้อมโดมเคลื่อนที่เร็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (e bidding2.pdf)e bidding2.pdf2080 kB23-11-2017 10:34

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560