ศว.กาญจนบุรี เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยการ

ประกาศ    ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 

33


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561