ศว.กาญจนบุรี ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 

1

 

 

2

 

3


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561