คำถาม :  User และ Password ที่ใช้ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่? 
คำตอบ :  สามารถใช้ User และ Password เดิม ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์


คำถาม :  จะเข้า Login จากที่ไหน เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่? 
คำตอบ :  สามารถใส่ User และ Password เข้าใช้งานเว็บไซต์
              จากแถบเมนูด้านบนขวามือ ที่เป็น Icon รูปคน เมื่อ Login แล้ว
              กดที่ Icon รูปคนอีกครั้ง เพื่อทำการเลือกหัวข้อ "สร้างข่าว"
menu


คำถาม :  จะเลือกหมวดหมู่ข่าวสาร ได้อย่างไร? 
คำตอบ :  เมื่อใส่ข่าวเรียบร้อยแล้ว กดที่ tab "Publishing"publish


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561