stp13

   นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. และผู้บริหาร พร้อมทั้งบุคคลากร สนง. กศน. ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ครบรอบ 13 ปี ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงาน กศน. ได้มีกิจกรรมทำบุญถวายผ้าไตรและตาลปัตร และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ที่อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น 6 เพื่อระลึกถึงผู้มีคุณูปการของ กศน.ที่สร้างสรรรค์ สร้างงานให้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จากอดีตถึงปัจจุบัน โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง ประธานที่ปรึกษา กศน. และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติร่วมงานและร่วมแสดงความยินดี

stp14

stp16

stp15

stp

stp2

stp3

stp6

stp8

stp10

stp9

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563