ส่วนกลาง

 

onie

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
Office of the Non-Formal and Informal Education

ลำดับกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลางหมายเลขโทรศัพท์E-mail
1 หน่วยตรวจสอบภายใน 02-281-7528 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 กลุ่มเลขานุการกรม 02-282-0750 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 กลุ่มการคลังและสินทรัพย์ 02-282-9338 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 กลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ 02-280-2926 (รออัพเดตข้อมูล)
5 กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 02-281-5162 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 02-282-1895 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย 02-281-7017,
02-280-1746
(รออัพเดตข้อมูล)
8 กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ 02-282-6134 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 กลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน 02-280-0386 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 02-123-8616 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 02-281-7217 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต 02-577-7111-5 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย 02-392-5951-60 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 02-354-5730-40 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 02-282-9098 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 สถาบันศึกษาทางไกล 02-381-6652 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดต่องานสารบรรณ  โทร : 02 282 0750,  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

แผนที่ตั้ง

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563