งานทะเบียนนักศึกษา

งานทะเบียนนักศึกษา

002 13

 ลำดับ                                                                     รายละเอียด       Link
    1 แบบตอบรับ รุ่นที่ 1  ปิดลงทะเบียน
    2 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาของสำนักงาน กศน. รุ่นที่ 1 ดาวน์โหลด
    3 แบบตอบรับ รุ่นที่ 2 📌 ดาวน์โหลด
    4 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาของสำนักงาน กศน. รุ่นที่ 2 ดาวน์โหลด
    5 แบบฟอร์มการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับนายทะเบียน (เอกสารสำหรับดาวน์โหลดเท่านั้น)  ดาวน์โหลด
    6 ปฏิทินการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
    7 ปฏิทินการรายงานข้อมูลสถิติ ดาวน์โหลด
    8 คู่มือการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ดาวน์โหลด
    9 เอกสารการอบรมงานทะเบียน (รออัพเดต)
   10 คู่มือการใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 💻 ITW51 รุ่น 2.0 (8 ก.พ. 66) คู่มือสำหรับใช้ในการอบรมเท่านั้น ดาวน์โหลดได้วันที่ 21 มี.ค. 66 🚨
(รออัพเดต)
   11 ITW51 รุ่น 2.0 (8 ก.พ. 66)💻 (โปรแกรมสำหรับใช้ในการอบรมเท่านั้น)🚨(ผู้เข้ารับการอบรมที่ดาวน์โหลดไฟล์ก่อนวันที่ 16 มี.ค. 66 เวลา 19.00 น. กรุณาดาวน์โหลดแล้วติดตั้งใหม่อีกครั้ง) ดาวน์โหลด
   12 โปรแกรม ITStatw51 รุ่น 2.0 (8 ก.พ. 66) 💻ดาวน์โหลดได้วันที่ 21 มี.ค. 66🚨 (รออัพเดต)
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563