เว็บลิงค์หน่วยงาน

moe
กระทรวงศึกษาธิการ

 

opob spt vec2 vec ocde
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

 

onie

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ลำดับกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง
1 หน่วยตรวจสอบภายใน
2 กลุ่มเลขานุการกรม
3 กลุ่มการคลังและสินทรัพย์
4 กลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ
5 กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7 กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย
8 กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ
9 กลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน
10 กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
11 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
12 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
13 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย
14 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
15 สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
16 สถาบันศึกษาทางไกล

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563