กศน.จัดปฐมนิเทศ 208 ครูใหม่ ชี้แนวปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดี ด้วยบรรยากาศอบอุ่น

IMG 0051          นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงาน กศน. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน 208 คน ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กทม. ว่า ครู กศน.คนใหม่ต้องทำตัวน่ารัก รู้จักวางตัว อ่อนน้อมถ่อมตน ทุ่มเท เสียสละ รักองค์กร มีหัวใจเป็น กศน. เป็นครู กศน. ต้องทำให้ได้ทุกรูปแบบ และอย่าละเลยเรื่องคุณภาพการศึกษาทั้งการศึกษาพื้นฐาน และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ยิ่งสังคมมองและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ชาว กศน.ทุกคนยิ่งต้องใส่ใจ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นในมาตรฐานของนอกระบบให้ได้ ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.วัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม จึงฝากให้ผู้บริหารที่มารับครูผู้ช่วยไปเป็นข้าราชการครูในสังกัด ไม่ว่าใกล้หรือไกล พวกเขายอมไปเพื่อได้เริ่มต้นชีวิตราชการ ขอให้ช่วยกันทำให้พวกเขารู้สึกอบอุ่น ให้ขวัญและกำลังใจดูแลกัน คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม ในชีวิตการทำงาน ให้ทุกคนพัฒนาตนเองเสมอ เพราะการพัฒนาตนเองไม่เคยมีคำว่า “พอ” ขอให้ทะเยอทะยาน กล้าฝันที่จะก้าวไปข้างหน้า “คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง มุ่งสู่ความสำเร็จ” ทุ่มเทการทำงานแบบเต็มร้อย แล้วจะประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าแน่นอน ในขณะเดียวกัน ครูยุคนี้ก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกปั่นป่วนให้ได้ด้วย นายประเสริฐ กล่าวทิ้งท้าย  

IMG 0153โอกาสนี้ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. ได้กล่าวในการบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายรัฐบาล กับการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการครูที่ดี" ว่า ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ทุกท่านในโอกาสเริ่มต้นสถานภาพใหม่ “ครูผู้ช่วย” 208 คนที่บรรจุในครั้งนี้จะอยู่ในความทรงจำของตนตลอดไป โอกาสนี้ขอฝากนโยบายสำคัญให้ครูผู้ช่วย กศน.ได้ดูแล ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการแม่บทของกิจกรรมสำคัญอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และขยายผล OOCC การขยายผลชุมชนต้นแบบให้ครบทุกพื้นที่ 7,424 แห่งทั่วประเทศ การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โครงการเน็ตประชารัฐ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนการประสานงานสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะแก่ประชาชน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลพวงจากการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สำหรับอัตลักษณ์ของ กศน.ในพื้นที่ ขอให้ยึดเรื่อง กศน. 4 G ซึ่งหมายถึง 4 Good ได้แก่ Good Teacher , Good Place Best Check-in, Good Partnership และ Good Activities สำหรับแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็นข้าราชการครูที่ดี ในฐานะข้าของแผ่นดินขอให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่งดงาม และส่งเสริมให้ศิษย์ กศน.มีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการด้วยความทุ่มเท เสียสละ และความภาคภูมิใจ

น.ส.โสมอุษา เลี้ยงถนอม รองเลขาธิการ กศน. กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงาน กศน. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง น่ายินดีที่ กศน. ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาเป็นกำลังสำคัญ ขอให้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและส่งเสริมการปฏิบัติงานในการจัดศึกษาของ กศน. ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันพัฒนางาน กศน. ให้ก้าวหน้าต่อไปIMG 0054

 

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561