ลงพื้นที่ประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 7 จังหวัดปัตตานี

s1

s3

s4s5s9s6s7s8s10

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย นิทรรศการฐานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ฐานการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนิทรรศการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาเพื่อสร้างงานให้กับเยาวชน สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพานิชยกรรมภาคใต้ชายแดน จากสถาบันอาชีวศึกษา โดยมี นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. และนายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี นำชม ในบริเวณพื้นที่ของสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ก่อนเป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมรูสะมิแล สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะกับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาสังคมกลุ่มต่างๆ ทุกภาคส่วน เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561