ทำบุญบวงสรวงกระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 128 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 127 ปี การก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการ มีพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่6 บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีในช่วงเช้าswaiwai1wai2


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561