มหกรรมวิชาการ และวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ “4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้”

มหกรรมวิชาการ และวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ “4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้”

     พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม เป็นประธานการเปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลทดสอบทางการศึกษาสูงสุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 2 วิชา สำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) จำนวน 3 คน, นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 2 วิชา และนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงสุด จำนวน 3 คน สำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) และนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) สูงสุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 คน รวมทั้งเยี่ยมชมการจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆภายในงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน โดยมี นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงานmoe1moemoe2moe3moe4moe5moe6moe7moe8moe9moe10


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561