รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

   ky1

   นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ สำนักงาน กศน. นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงาน กศน. ร่วมกิจกรรมและร่วมเดินเก็บขยะรอบบริเวณกระทรวงศึกษา และสถานที่ใกล้เคียง ในงานรณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีเปิด และมอบนโยบายดำเนินการจัดกิจกรรม คัดแยกขยะมูลฝอย ๓ ประเด็น ได้แก่ การรณรงค์งดใช้โฟมบรรจุอาหาร การรณรงค์การลดใช้แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และ การรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะ มีผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานต่างๆในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมงาน ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สนามหญ้า กระทรวงศึกษาธิการ

ky4

ky2

ky3


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561