ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

     nks1

       ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.จังหวัดกลุ่มอ่าวไทย ประกอบด้วย กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ,กศน.จังหวัดสงขลา ,กศน.จังหวัดพัทลุง ,กศน.จังหวัดชุมพร และ กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. และผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

nks2
     ภายในงานประชุมยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และโครงการที่โดดเด่น เเละผลงานที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ ของแต่ละอำเภอทั้ง 23 อำเภอ ที่บริเวณชั้นล่างอีกด้วย

nks3

nks4

 

     จากนั้นคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางต่อลงพื้นที่อำเภอหัวไทร และอำเภอปากพนัง เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตาม ที่บ้านหนังสือชุมชนควนชะลิกของ กศน.อำเภอหัวไทร และตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายของ กศน.อำเภอปากพนัง ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนา พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อำเภอปากพนัง ตามลำดับ


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561