เลขาธิการ กศน. นำบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

Dad3

Dad1

open3

open2

open1

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. นำ8Itผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงาน กศน. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 50 รูป เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันพะบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ และร่วมกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีโดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ คณะลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บุคลากรหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งบุคลากร และนักศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. กทม ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561