กศน. ครอบคลุมทุกพื้นที่ เเละไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

AAA

ถึงแม้จะต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม แต่ว่าการศึกษาสามารถทำให้เกิดความมั่นคง ในพื้นที่ชายแดนได้ ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่ขัดแย้งกัน ที่สำคัญมีการเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน

ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา หรือ ศศช. แม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยปูแกง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งอยู่ในชุมชนบนพื้นที่สูง และทุรกันดาร คุณครูผู้สอนเป็นคุณครูจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ ครู กศน.

นายเทียนชัย ธิติกัลยากร ครูศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยปูแกง กล่าวว่า จะมีกลุ่มผู้เรียนทั้งผู้ไม่รู้หนังสือคือชุมชน แล้วก็กลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ชั้นประถม ม.ต้น ม.ปลายปัจจุบันเราใช้จัดกิจกรรมการศึกษา 5 ด้าน

ด้านกายภาพเวลาเราจะจัดกิจกรรมเราก้ต้องศึกษาบริบทชุมชน สภาพความเป็นอยู่ และความต้องการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อเราได้ข้อมูล เราก็จะจัดกิจกรรม ต้องใช้กิจกรรมรูปแบบไหนที่จะเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ด้านบุคลากร จะมีการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ในการช่วยเหลือ ด้านบริหารจัดการ จะมีเรื่องของอาคารสถานที่ งานธุรการ งานกิจกรรมการเรียนการสอน งานกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การบริการชุมชน สำหรับการมาที่นี่ก็เหมือนชาวบ้านคนหนึ่งที่มาอยู่กับเขาแต่เรามาทำหน้าที่เป็นครู

ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็มีการมอบนโยบายการศึกษา รวมถึงมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยปูแกง นั่นแสดงให้เห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการพร้อมส่งเสริมการศึกษาให้คนทุกชาติพันธ์ ให้มีการศึกษาที่เท่าเทียม และทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ขณะที่ กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นี่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะลดความเหลื่อมล้ำ เราต้องบอกว่า กศน. จัดการศึกษาในพื้นที่ที่ไกลที่สุด คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่สุด กันดารที่สุด เสี่ยงภัยมาก ๆ ควรที่จะได้รับการดูแลอย่างดี ที่จะผลักดันสิ่งที่จะเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความมั่นคงให้กับคน กศน. เราจะต้องให้ อินเตอร์เน็ต ไฟฟ้าที่มีความเสถียร สื่อการเรียนรู้ทั้งเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้ที่เป็นหนังสือ
แล้วก็ห้องสมุด และอะไรก็ตามที่เป็นตามนโยบายของดิฉันที่จะต้องเป็น 6 wow 6G นั่นเป็นสิ่งที่จะลดความเหลื่อมล้ำให้คน กศน. และคนที่จะเข้ามาเรียนรู้ใน กศน. ได้มากที่สุด

ประชากรหลายเชื้อชาติ หลายเผ่าพันธุ์ ที่อาศัยอยู่ในพื้นแห่งนี้ ได้รับบริการด้านการศึกษาจากศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยปูแกง ทั้งแบบในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งไม่แตกต่างจากการจัดการศึกษาชุมชนบนพื้นราบ

รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/alqMJ6CVQB4
ขอขอบคุณ ข่าวเช้าวันหยุด ช่อง3


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561