รองเลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยม สำนักงานกศน. จังหวัดสมุทรปราการ

Print

smpk

smpk1

smpk2

    นาย ธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. เดินทางไปตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ เเละรับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของ กศน. อำเภอ สมุทรปราการ