เลขาธิการ กศน. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสได้เข้ารับตำแหน่งวันแรก

 lk630
  เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายวีระ แข็งกสิการ, นายสุทิน แก้วพนา และนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้เข้ารับตำแหน่ง​วันแรก โดยมีผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ
จากนั้นเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรี สัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ พร้อมสักการะเครื่องบูชาศาลพระภูมิ รวมทั้งถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และไหว้ศาลปู่เจียม เพื่อเป็นสิริมงคล
lk631
lk632
lk633
lk634
lk63
 และในเวลา 10.00 น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมมอบนโยบายแนวทางการทำงานแก่ข้าราชการในสังกัด โดย นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม และ นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
lk636
lk637

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563