เลขาธิการ กศน. ชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินการสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
lkm1  นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ร่วมการประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ศูนย์ส่วนกลาง เพื่อส่งมอบงานในหน้าที่ราชการเลขาธิการ กศน. ในการนี้ เลขาธิการ กศน. ได้ชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินการสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เน้นย้ำแนวทางการทำงานเพื่อกลุ่มเป้าหมายของ กศน. คือ “เปิดโอกาส สร้างอาชีพ พัฒนาถิ่นไทยงาม“ และการทำงานของ กศน. ต้อง “ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด” โดยมี ผู้บริหารเเละบุคคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
lkm2
lkm4
lkm3
lkm5
 
 

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563