พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

 ls
  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประกอบประจำพุทธศักราช 2563 โดย รมช.กนกวรรณ ได้วางพวงมาลา จุดเครื่องทองน้อย ถวายบังคม นำประกอบพิธีถวายราชสดุดี และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี
ls1
ls2
  ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของ "คณะลูกเสือแห่งชาติ" ตามประเพณีที่ปฏิบัติ ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ด้วยการประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ออกบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และแสดงออกถึงเกียรติของลูกเสือ สำหรับส่วนกลางนับเป็นประเพณีอันสำคัญยิ่งที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ในนาม "คณะลูกเสือแห่งชาติ" ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ โอกาสนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมเกือบ 1,500 คน
ls3
ls5

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563