เสมา 3 รุกเปิดตัวบทเรียนออนไลน์การเรียนรู้กัญชา – กัญชงทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอพลิเคชั่น ONIE LEARN

kc
  ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เปิดตัวบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเรียนรู้กัญชา – กัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
ONIE Learn เพื่อการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. เป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อให้ความรู้สำหรับ ประชาชนทั่วไป นักศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา รองรับกับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน ทุกรุ่น จึงสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบที่เขียนโครงสร้าง ออกแบบ และ พัฒนา โดย บุคคลกร กศน. ที่สามารถ อัพเดท เพิ่ม บทเรียน ได้อย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย เป็นการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ให้กับ ประชาชน และ นักศึกษา โดยระบบนี้ จะมีแบบทดสอบออนไลน์ 20 ข้อ 4 ตัวเลือก ถ้าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 70% ก็จะได้รับ ใบประกาศออนไลน์ และหากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะสามารถสอบซ่อมได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง โดยข้อทดสอบจะเป็นระบบสุ่มข้อสอบ (Random) และ ตัวเลือก (Choices) และหากกรอกข้อมูลผิด สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ในระบบยังสามารถรายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการ โดยแบ่งเป็นผู้เรียนประเภทต่างๆ ผู้เรียนสามารถแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้คะแนน และการรายงานการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ได้ นอกจากนี้เราจะมีการขยายช่องทางการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอพลิเคชั่น On Mobile ในชื่อ ONIE LEARN ในระบบ Android โดยสามารถดาวน์โหลด ผ่าน google play store นอกจากนี้ ระบบยังสามารถ รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการ ตามกลุ่มเป้าหมาย และ มีระบบแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินการใช้งานระบบอีกด้วย ซึ่งเป็นการเข้าถึงช่องทางการศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นการตอบโจทย์กับรูปแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดีkc1
   ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า ความเข้าใจในเรื่องการเรียนรู้กัญชาและกัญชงของประชาชนในปัจจุบันนั้น ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการนำกัญชาและกัญชงมาใช้ในชีวิต ตนจึงได้มอบนโยบายให้ สำนักงาน กศน. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรกัญชาและกัญชงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้กับนักศึกษา กศน. พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตรบทเรียนออนไลน์ การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง รู้จักโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชง เข้าใจกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รู้ช่องทางการศึกษาเรื่องกัญชาและกัญชงเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการนำกัญชาและกัญชงมาใช้อย่างชาญฉลาดอย่างถูกกฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะเนื่องจากกัญชาและกัญชงจัดเป็นพืชสมุนไพรประเภทหนึ่ง ที่มีทั้งโทษและประโยชน์ ที่ถูกนำมาใช้ทางการแพทย์ภายใต้การกำกับของกฎหมาย ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ (Online Learning) โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนและผู้รับบริการตามกลุ่มเป้าหมายของ กศน. ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการจัดการศึกษาออนไลน์ในอนาคต รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงและเรียนรู้ร่วมกัน ลดความเหลื่อมล้ำ ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นรองรับการจัดการการเรียนการสอนที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ
kc4
kc3
   นอกจากการเรียนรู้กัญชา – กัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชนแล้ว ทางสำนักงาน กศน.ได้จัดทำบทเรียนออนไลน์เรื่อง ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ สู้โควิด -19 ซึ่งจะประกอบด้วยคลังความรู้ ใบความรู้ในรูปแบบ E-BOOK และ อินโฟกราฟิกที่สวยงาม เข้าใจง่ายมาช่วยส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ในการดูแลและป้องกันสุขภาพ ในสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ สำหรับกลุ่มคนทุกช่วงวัย และบทเรียนออนไลน์นี้เราได้ออกแบบให้มีระบบรักษาความปลอดภัย SSL ให้กับ web Server ซึ่งหลังจากนี้สำนักงาน กศน. ก็จะทยอยจัดทำสื่อและองค์ความรู้ในเรื่องอื่นๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์และอยู่ในความสนใจของประชาชนผ่านบทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์มาเผยแพร่ต่อไปอีกด้วย
kc 2
kc8
  ตนหวังว่าบทเรียนออนไลน์ เหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และสามารถตอบสนองความต้องการ ของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ สะดวกทุกที่ทุกเวลาและที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้น คือ สามารถสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านต่างๆให้แก่คนทุกช่วงวัยได้อย่างแท้จริง ดร.กนกวรรณ กล่าวทิ้งท้าย
 
 
 
 
 

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563