กศน. โชว์มนต์รักเมืองโอ่ง by ครูพี่โอ๊ะ"

          mo12

          ครูพี่โอ๊ะ” ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ ลงพื้นที่ดำเนินรายการ Live สด ทาง Facebook Fanpage : ETV Channel ณ กาดวิถีชุมชนคูบัว โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี Idol กศน.เมืองโอ่ง และ เจ้าของผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม แบรนด์ กศน. ให้การต้อนรับในบรรยากาศ “มนต์รักเมืองโอ่ง”

mo3

           "ครูพี่โอ๊ะ” ในฐานะ ผู้ดำเนินรายการกิตติมศักดิ์ พูดคุยตามติดชีวิต Idol กศน. เมืองโอ่ง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ และใช้ชีวิต 2 ท่าน ได้แก่ นายกุณฑล ปูปรณวัฒนกุล  รองประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี ศิษย์เก่า กศน. ม.ปลาย กศน.อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี และ นายจำนอง  บุญเลิศฟ้า  ต้นแบบการปลูกผักกางมุ้ง/องุ่น (ไร่กำนันเมี่ยง) ศิษย์เก่า กศน.ตั้งแต่ระดับ ประถม – ม.ปลาย กศน.อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ตั้งแต่เหตุผลที่เรียน กศน.สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อชีวิตการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต มุมมองที่ในมุมของแต่ละท่านมีต่อการศึกษาไทย และมุมมองต่อ กศน.ในอดีต – ปัจจุบัน ทิศทางการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ที่อยากเห็นเกิดขึ้นในอนาคต ไปจนถึงข้อคิดสำคัญในการใช้ชีวิต ซึ่งล้วนเป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจ และเหมาะกับการนำไปปรับ ประยุกต์เพื่อพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตของคนไทยให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมต่อไป  

mo6

         จากนั้น ครูพี่โอ๊ะได้พาผู้รับชม Live ไป “ส่องสินค้า กศน.ของดีเมืองโอ่ง” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.ของประชาชนจังหวัดราชบุรี ที่ผ่านการอบรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ภายใต้ brand กศน. ได้แก่ ตะกร้าเชือกมัดฟาง ผ้าบาติกมัดย้อม เปเปอร์แบรนด์ ตู้ไม้สักจิ๋วลายไทย  เครื่องหนัง  น้ำพริกเห็ด พวงมาลัยจากผ้าขาวม้าแดง ผลิตภัณฑ์จากคังด้ง สบู่สับปะรด และ ผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีเรื่องราวที่ชวนค้นหา

mo5

mo7

mo8

mo11

mo10

mo9

 ขอขอบคุณ ข่าว / ฝนทอง  รูป / กฤษฎา เครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน.

 

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563