งานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 tl1

 นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เข้าร่วม(COVID-19) โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารองค์กรหลัก ร่วมแถลงข่าว

tl2

  ในส่วนของ กศน. ได้เตรียมความพร้อม แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ก่อนเปิดเรียน คือ ด้านบริหารจัดการ เช่น การเตรียมการการซักซ้อมความเข้าใจ การมีหนังสือแจ้งแนวทางการดำเนินงานไปยังสถานศึกษาในสังกัด กศน. 928 แห่ง ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทำแผนแนวทางการเรียนการสอนในช่วงเปิดเทอม รวมทั้งการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาทุกแห่งตามแบบฟอร์มของกรมอนามัย และพัฒนาครูของ กศน.ให้สามารถทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้

  ช่วงที่ 2 คือ ช่วงเปิดเทอม จะมีการพูดคุยติดตามการเรียนการสอนกับผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่องโดยผ่านระบบการออนไลน์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ของ กศน. ให้มีความมั่นใจว่า ถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ของโควิด แต่ กศน. ก็ยังมีการให้บริการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิม
  การเรียนการสอนของ กศน. มี 7 รูปแบบ คือ 1.การเรียนด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆที่ให้ไป 2.การเรียนแบบชั้นเรียน 3.การพบชั้น 4.การพบกลุ่ม 5.การเรียนทางไกล 6.การเรียนตามอัธยาศัย 7.การเรียนแบบทำโครงงาน จึงมั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนของ กศน. จะไม่มีการสะดุด ยังคงมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม และจะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563