การมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนให้สำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ตผ่านระบบออนไลน์

zoom4

การมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนให้สำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ตผ่านระบบออนไลน์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนให้กับสำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต โดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์ มี ดร.วรัท พฤษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 อาคารสำนักงาน กศน. เพื่อขับเคลื่อนและการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในโครงการ Phuket Sandbox ให้บรรลุประสงค์ โดยผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต นำเสนอการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

zoom1

zoom2

zoom3

zoom5

zoom


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563