ศว.ลำปาง ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

Print

ศว.ลำปาง ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่เมือง 2561 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ที่นับถือ ตลอดจนขอพรผู้ใหญ่ให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดปี