ศว.ลำปาง จัดอบรมการจัดการความรู้ด้วย Google Site เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดอบรมปฏิบัติการการจัดการความรู้ “วิทยาศาสตร์ชุมชน” ด้วย Google Site ให้กับครู , นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาและนักวิชาการศึกษา จำนวน 14 คน เพื่

Print

ศว.ลำปาง จัดอบรมการจัดการความรู้ด้วย Google Site

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดอบรมปฏิบัติการการจัดการความรู้ “วิทยาศาสตร์ชุมชน” ด้วย Google Site ให้กับครู , นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาและนักวิชาการศึกษา จำนวน 14 คน เพื่อจัดการความรู้ เนื้อหา ออนไลน์ผ่านทาง Site ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ( gg.gg/lampangsci ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางา