ศว.ลำปาง ต้อนรับคณะเยี่ยมชมทีมสภาเยาวชนตำบลร่องเคาะ

ศว.ลำปาง ต้อนรับคณะเยี่ยมชมทีมสภาเยาวชนตำบลร่องเคาะ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต้อนรับคณะเยี่ยมชมซึ่งเป็นทีมสภาเด็กและเยาวชนตำบลร่องเคาะ ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านสุขภาวะ และวิทยาศาสตร์ โดยได้ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ผ่านนิทรรศการความรู้ที่ทันสมัย ประกอบด้วย นิทรรศการพลังงานเพื่อชีวิตและสังคม ,Science park, สวนวิทยาศาสตร์, สวนสุขภาพ, ประยุกต์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และตะลุยดวงจันทร์ พร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาวะ ภายในศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค นักเรียนสนุกสนานและร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องสุขภาวะในชีวิตประจำวันที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งจะเห็นว่าเด็กและเยาวชนไทยเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาวะและสุขภาพมากขึ้น ทำให้หน่วยงานต่างๆ ต้องร่วมกันเสริมสร้างความรู้เพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนไทยต่อไป

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561