ศว.ลำปาง ร่วมอบรมสื่อสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

ศว.ลำปาง ร่วมอบรมสื่อสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยจัดอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดขึ้นในวันระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ทั้งนี้ในการอบรมเพื่อพัฒนาสื่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างสรรค์ สามารถนำไปปรับใช้ในารให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน ให้สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้มีความทันสมัยและต่อยอดสื่อต่อไปได้

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561