ศว.ลำปาง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดนิทรรศการความรู้และให้บริการด้านต่างแก่ประชาชน เพื่อสร้างรอยยิ้มและเอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561