ศว.ลำปาง เคลื่อนที่ให้ความรู้สุขภาวะ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

ศว.ลำปาง เคลื่อนที่ให้ความรู้สุขภาวะ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 5 และ 7 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ออกหน่วยบริการให้ความรู้สุขภาวะ เกี่ยวกับเซ็กซ์วัยรุ่นเลือกได้ โทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยา และโรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันปัญที่อาจเกิดในวัยรุ่น ตลอดจนสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแก่เยาวชน

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561