ศว.ลำปาง เคลื่อนที่ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน. อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ศว.ลำปาง เคลื่อนที่ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน. อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

 

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดกิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นเป็น 2 รุ่น รวมนักศึกษาที่เข้าร่วมทั้งสิ่น 127 คน ซึ่งได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายแฝงด้วยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ยาสีฟันเพื่อนสนิทใกล้ชิดตอนเช้าและก่อนนอน แลกน้ำแลกใจ Finger Print คิดสักนิดก่อนพิชิตไขมัน และ สิงห์เจ้าสนาม นักศึกษา กศน.ให้ความสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัตินำไปสู่ความภาคภูมิใจในผลงาน ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561